Dar Koridor Zemin Düzeltme Uygulaması

Dar koridor forklifti çok yüksek istifleme yüksekliğine (+6 metre ve üstü) ulaşmak için tasarlanmıştır. Maksimum hızda sürüş yapabilmek için zemin yüzeyinin ultra düz olması son derece önemlidir. Beton Silim Ankara olarak forkliftlerin düzgün ve güvenli çalışmasına yüksek öncelik vermekteyiz. Son derece düz bir yüzeye sahip olmak Forklift sürücüsü için yüksek düzeyde konfor sağlar.


VDMA Yüksek Teknoloji Dar Koridor Endüstriyel Zemin Düzeltme Makinesi (mm)

Ölçü (m) 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80
< 6 m 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60
10 m 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 2,55 2,70
15 m 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

Diyagonal geçiş, yüksek katlı bir deponun optimum şekilde çalışması için zorunluluktur. Çapraz geçiş, yüklü olsun ya da olmasın VNA forkliftin çatalının hareket halindeyken yükselip alçalabilmesi anlamına gelir. Ortalama olarak yükselme/alçalma oranı, forkliftin hareket hızıyla 1:8 oranındadır.

Forkliftin çatalları indirilene kadar dikey hareket başlatılamazsa değerli zaman kaybedilir. Zemin yüzeyi düz değilse dar koridor Forkliftinin bakımı da önemli ölçüde daha yüksek olacak ve kullanım ömrü kısalacaktır. Bu tabloda forkliftin eğim seviyesi mm cinsinden ifade edilmiştir. Ön tekerlekler arasındaki merkez mesafesi 1300 mm’dir. Örneğin: forkliftin maksimum dikey kaldırması 9 metre ve kat yükseklik farkı 4mm’dir. Ön tekerleklerin merkezden kayması 30 mm’dir.

Yüksek raflı dar koridor raflarda, depoların dar koridorlarında zeminin düzgünlüğünü ve düzgünlüğünü Vdma standardın gerekliliklerine uygunluk açısından test ediyoruz. Ölçümler, kendinden tahrikli bir robot – bir profilograf kullanılarak gerçekleştirilir. Beton Silim Ankara olarak kullandığımız robot dünyadaki sertifikalı robotlardan ve test sonuçları, tüm önde gelen VNA sistem üreticileri tarafından güvenilir olarak kabul edilmektedir. Neden ölçüm ve analiz yöntemimizi seçmelisiniz?: Zemini düzlüğü konusunda %100 sonuç verir. İhtiyacınız olan düzlük dahil olmak üzere tüm mevcut standartlar ve yönergelere uygundur. Sıfır Hata ile %100 uyumlu tek makine olma özelliği taşır. (VNA için Avrupa Standardı) Dünyadaki kabul edilen ve en iyi sonuç veren yöntemdir. Sadece 0,01 mm ölçüm hata payı vardır.

VDMA Standartı ve VNA Ölçüm

Kapsamı: Bitmiş zeminlerin boyutsal düzenliliği için rehberli VNA kullanılan fabrika ve depo içi Endüstriyel forklift ve diğer dar koridor raf sisteminde yükseltilmiş depolamada kullanılmak için veya operatörün çok dar koridor içindeki istenilen noktarlara ulaşması için kullanımaktadır. Yeni zemin standardizasyon, tüm forklift tedarikçilerinin onayı ile geliştirilmiştir. Yeni standardizasyon, kısa dalgalar için uçtan uca kontrol sağlar. Dar koridor forkliftlerinin iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kısa dalgaların kısıtlanması her zamankinden daha önemli hale geldi. Zemin düzeltme işlemlerinin sonrasında DIN15185 ve EN15620 standartlarına uygun hale gelmektedir. Zemin düzeltme işleminin ardından maksimum hızla hatası şekilde çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.